Åpningstider i Pinsen

Første og andre pinsedag har iNSPORT ARENA reduserte åpningstider:
1. Pinsedag 8. Juni er åpent fra kl. 11:00-19:00
2. Pinsedag 9. Juni er åpent fra kl. 11:00-19:00
Alle faste timer utgår disse dagene!
Husk at vi har reduserte priser fra 6. juni-13. juni. Les mer om dette her: 50,- baneleie