Priser Bordtennis

Strøtimer

  • Mandag-Fredag kl. 16-22, Lørdag-Søndag kl. 10-18 kr 200 per time.
  • Alle andre dager og tider kr. 150 per time.

Studenter og medlemmer av Aktiv 365

  • Mandag-Fredag kl. 16-22, Lørdag-Søndag kl. 10-18 kr 160 per time.
  • Alle andre dager og tider kr. 120 per time.

Fast-Time/Fritt-Spill

  • Se egne priser fast-time
  • Se egne priser fritt-spill

Bestill Strøtime

Strøtimer kan bestilles på telefon nummer 55 12 32 30 eller via vårt online system.

 Racketer og baller er inkludert i leien. 

Alle prisene er strøtime priser basert på 60 min. og pr bordtennisbord.

Fasttime Bergen Racketsenter er basert på en fast periode eks: aug-des, og vil bli forhåndsfakturert.

Du vil da «eie» denne timen, med forehåndsrett på fornyelse.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre priser på bordtennis.