Priser Tennis

Strøtimer

  • Mandag-Fredag kl. 16-22, Lørdag-Søndag kl. 10-18 kr 300 per time.
  • Alle andre dager og tider kr. 250 per time.

Medlemmer (BTK)

  • Mandag-Fredag kl. 16-22, Lørdag-Søndag kl. 10-18 kr 200 per time.
  • Alle andre dager og tider kr. 200 per time.

Studenter og medlemmer av Aktiv 365

  • 20 % rabatt på strøtimer

Fast-Time/Fritt-Spill

Bestill Strøtime

Strøtimer kan bestilles på telefon nummer 55 12 32 30 eller via vårt online system.

Pris for leie av tennis racket 50 ,-

Alle prisene er strøtime priser basert på 60 min. og per bane.

Fasttime hos Bergen Racketsenter er basert på en fast periode eks: aug-des, og vil bli forhåndsfakturert.

For mer informasjon/spm angående våre tennis tilbud vennligst ta kontakt med oss.