Baneleie Tennis

[table id=1 /]
Alle prisene er strøtime priser basert på 60 min. og pr bane.
Fasttime iNSPORT HALL er basert på en fast periode eks: aug-des, og vil bli forhåndsfakturert.
Du vil da «eie» denne timen, med forehåndsrett på fornyelse.
For mer informasjon/spm vennligst kontakt oss på post@insport.no